Informacje o leku Kamagra dla pacjentów

Co to jest Kamagra i w jakim celu się stosuje

Lek Kamagra to preparat leczniczy z grupy inhibitorow fosfodiesterazy typu 5. Jego działanie polega na wspomaganiu rozkurczania naczyń krwionośnych w prąciu i zwiększeniu napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Kamagrajest lekiem, który ma leczyć zaburzenia wzwodu u mężczyzn. Zaburzenia te mogą być rozumiane jako brak erekcji lub brak utrzymania erekcji potrzebnej do odbycia stosunku seksualnego.

Informacje ważne przed stosowaniem leku Kamagra 

Leku Kamagra nie stosuje się w przypadku, kiedy pacjent:

  • przyjmuje azotany
  • stosuje leki uwalniające tlenki azotu
  • ma reakcję alergiczną na substancję czynną
  • cierpi na poważne schorzenia serca, wątroby
  • niedawno przebył udar, zawał serca
  • posiada niskie ciśnienie tętnicze krwi
  • posiada dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki
  • utracił wzrok z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego

Leku Kamagra nie stosuje się u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Pacjenci z zaburzeniami nerek i wątroby powinny o tym poinformować lekarza, który może zaproponować zmniejszoną dawkę leku Kamagra. Lekarza i farmaceutę należy poinformować o wszelkich innych stosowanych lekach, zarówno tych na receptę, jak i tych wydawanych bez recepty. Leki te mogą wchodzić w interakcje z Kamagrą. 

Jak stosować lek Kamagra

Kamagrę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować jej częściej niż raz na dobę. Kamagrę należy przyjąć godzinę przed planowanym stosunkiem seksualnym. Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą. W przypadku kiedy pacjent uważa, że działanie leku jest za słabe lub za mocne należy skontaktować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy preparat leczniczy także i Kamagra może wywołać działanie niepożądane. Działania niepożądane są zazwyczaj niezbyt nasilone i krótkotrwałe. Jednak jeśli podczas stosunku seksualnego po zażyciu Kamagry pacjent odczuwa bóle w klatce piersiowej powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo częste – np. bóle głowy

Częste – np. zaczerwienie na twarzy, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy

Niezbyt częste – np. wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, nieregularne lub szybkie bicie serca

Rzadkie – np. nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Jak przechowywać lek Kamagra

Lek Kamagra powinien być przechowywany w takim miejscu, by był niedostępny i niewidoczny dla dzieci. Lek należy przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni. Tabletki powinny być przechowywane w ciemnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Inne informacje

Substancją czynną leku Kamagra jest syldenail. Każda tabletka leku Kamagra zawiera 100 mg syldenafilu (postać cytrynianu). Tabletki leku Kamagra są pokryte zieloną otoczką, ich kształt to zaokrąglony wielokąt. Na jednej stronie tabletki znajduje się napis “KGR 100”, na drugiej zaś logo firmy. Tabletki pakowane są w blistry po 2, 4, 8 lub 12 tabletek.

Źródło informacji: https://www.aptekakamagra.pl/

Przez Redakcja Bez kategorii